woensdag

Get In Touch.

Get in Touch is een geluidsinstallatie ontworpen door studenten uit Den Haag. De installatie bestaat uit een grote cylinder, waar mensen in zitten. Door gaten in de cylinder zijn alleen de ruggen zichtbaar. De bezoekers worden uitgenodigd deze ruggen aan te raken en hierdoor ontstaat een noise geluid. Als je hard drukt, versterkt het geluid en wanneer je verschillende ruggen tegelijk aanraakt hoor je verschil in toonhoogte. Het lichaam wordt hierdoor een instrument. Wanneer de bezoeker de rug aanraakt gebeurt er iets vreemds. Je hebt niet meer het idee dat je iemand aanraakt. Het lichaam is niet meer een lichaam maar verandert in een object. Wanneer je klaar bent met spelen merk je bij jezelf dat je best intiem met degene in de cylinder bent geweest. Hieronder een filmpje van de Get In Touch installatie, deze stond afgelopen week op de Design Week in Milaan. Wil je zelf spelen met de installatie? Kom dan, net als ik, vrijdag om zeven uur naar het Van Gogh museum in Amsterdam.

Geen opmerkingen: